GIÁ TRỊ TỪ NIỀM TIN

Phạm Ngọc Sơn

Co-Founder

Có 6 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm với các công nghệ của Microsoft (C# .NET, WCF, Web API, MS SQL Server) - Có 3 năm kinh nghiệm quản trị dự án - Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ

Đồng Đức Hiệp

Co-Founder

Có 6 năm kinh nghiệm trong phát triển app mobile: Android, Swift, React native, - Có 3 năm kinh nghiệm phát triển game di động - Có 3 năm kinh nghiệm quản trị dự án - Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ

Trần Đức Nguyên

Quản lý dự án

Có 4 năm kinh nghiệm trong phát triển web: JavaScript, ReactJs, Angular,... - Có 2 năm phát triển ứng dụng di động: Android, React Native - Có 3 năm kinh nghiệm quản trị dự án - Có kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ