GIÁ TRỊ TỪ NIỀM TIN

QUẢN LÝ KHO HÀNG

PNP Warehouse là giải pháp quản lý nhà kho chuyên dụng dành cho các nhà phân phối, đại lý cấp 1, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phép khách hàng có thể quản lý việc nhập xuất kho, đổi trả hàng hóa - vật tư, kiểm tra tồn kho, báo cáo doanh thu.

Phần mềm quản lý sản xuất MRP

"Manufacturing Resource Planning": là một hệ thống phần mềm chuyên cho quản lý sản xuất, tích hợp các tính năng chính như: Lập kế hoạch và điều độ sản xuất, quản lý kho vật tư, tính giá thành sản xuất, kế toán,… Tất cả cùng tích hợp trên một nền tảng chung MRP để có thể dễ dàng kết nối dữ liệu của các bộ phận trong doanh nghiệp, đồng bộ hoá và chuyển đổi quy trình hoạt động lên trên nền tảng số.

Phần mềm Quản lý Nhân Sự

PNP HRMP với tham vọng không chỉ đáp ứng các nghiệp vụ thông thường trong việc quản lý nhân sự như chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên… mà còn là công cụ để xây dựng hệ thống chức danh, bộ tiêu chuẩn đào tạo, bộ tiêu chuẩn đánh giá, phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ giữ chân người tài… cho một doanh nghiệp không chỉ lực lượng nhân sự lớn, nhiều cấp bậc đòi hỏi phải có các nghiệp vụ vô cùng phức tạp mang tính đặc thù riêng của từng ngành mà còn phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu thay đổi chính sách nhân sự từ chính phủ

Phần mềm bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng PHỔ BIẾN NHẤT với hơn 1.500 cửa hàng đang sử dụng. Đơn giản, dễ dùng, tiết kiệm chi phí và phù hợp với hơn 10 ngành hàng khác nhau.